munja
Aktuelnosti
Aktuelnosti
Aktuelnosti
Istorijat
Naši heroji
Media
Kontakti

 

Istorijat

Ratni Put

Biografija prvog ratnog komandanta
Dragana Vikića

Biografija drugog ratnog komandanta
Keme ademovića

   

BIOGRAFIJA DRUGOG RATNOG KOMADANTA
KEME ADEMOVIĆA

Kemal (majke Hurije i oca Mehmeda) Ademović je rođen 10. 08. 1961. godine u Srebrenici.
Osnovnu školu završio 1976. u Vogošći.
Srednju školu Unutrašnjih poslova završio je 1980 u Sarajevu
Pravni fakultet završio je 1992. u Sarajevu.
Pravosudni ispit položio 2001. u Sarajevu

Oženjen, ima dvoje djece.

Prije rata bavio se streljaštvom. Osvaja prvo mjesto u juniorskoj konkurenciji na ekipnom prvenstvu Jugoslavije.
Nakon završetka srednje policijske škole u Sarajevu zapošljava se u BiH policiju 1980 a u Specijalnoj jedinici, kao policajac specijalac od 1982. godine.Nakon završetka I stepena Pravnog fakulteta 1991. postaje komandir Jedinice za obezbjeđenje.

Za dotadašnji rad u policiji više puta je nagrađivan, a najznačajnija odlikovanja su mu Plaketa Centra za obrazovanje kadrova Unutrašnjih poslova.

Početkom rata, aprila 1992 godine, pored Dragana Vikića, javno, pred televizijskim kamerama, poziva građane Sarajeva da brane grad od napada Srpske vojske, presudno učestvuje u organizaciji odbrane, kao komandir čete, a kasnije kao zamjenik komandata predvodi Specijalnu jedinicu u neposrednim borbama i postaje jedan od najznačajnijih organizatora odbrane Sarajeva.

Od januara 1994. godine unaprijeđen je na mjesto komandanta Specijalne jedinice MUP-a R BiH. Postaje poznat kao hrabri komandant sa prve linije.

U ratnom periodu je odlikovan sa najvišim priznanjima Oružanih snaga R BiH: ‘’Zlatnom policijskom značkom’’ i ‘’Zlatnim ljiljanom’’.

U borbi, dva puta je ranjavan.
Nakon rata, 1996. postaje direktor Agencije za istraživanje i dokumentaciju – AID, na čijem čelu ostaje do 2001. Za to vrijeme Agencija je pronašla, prikupila, pripremila, i dostavila Međunarodnom sudu za ratne zločince u Hagu na hiljade dokumenata o ratnim zločincima i zločinima počinjenim na tlu Bosne i Hercegovine.

Trenutno je savjetnik ministra Ministarstva unutrašnjih poslova Federacije BiH.